8 پیشنهاد برای اینکه فرزندتان در مقابل خوردن دارو بد قلقی نکند

برای هر پدر و مادری پیش آمده است که در دادن دارو به فرزندان خود دچار مشکل شوند و فرزندان در مقابل خوردن دارو مقاومت کنند. به همین سبب اغلب اوقات کودکان یا از خوردن دارو ممانعت می کنند و یا به زور و به صورت نصف آن را مصرف می کنند. اما بهترین روش برای دادن دارو به کودکان چیست؟

جزئيات

تاثیر بازی با رنگ ها را در رشد کودکان دست کم نگیرید

بسیاری از والدین می پرسند از چه سنی می توان به کودکان پیشنهاد رنگ آمیزی کردن داد زیرا در سنین خیلی پایین آنها فقط خط خطی می کنند. چه بهتر! زیرا این آغاز کار است، به فرزند خود یک برگ کاغذ و مداد رنگی بدهید و بگذارید هر کاری که می خواهد با آن انجام دهد. نتیجه آن را در آینده نزدیک خواهید دید! رنگ آمیزی کردن فعالیت ساده ای است که به رشد شناختی کودکان کمک می کند. با هم چند خاصیت از بازی با رنگ ها برای کودکان را مرور می کنیم:

1- بهتر کردن مهارت های حرکتی

جزئيات

4 بازی ساده برای وقت گذرانی با بچه ها در عید

1- بازی تقویت گفتار

هدف : استفاده از توانایی های گفتاری و شناخت های ادراکی .

سعی کنید فرزند خود را به مشاهده دقیق تشویق کنید یعنی خوب نگاه کند، جزییات را ببیند و آنها را توصیف کند.

جزئيات