خوش گذرانی با دلبندم: کاردستی های پاییزی

پاییز زیبایی‌های بسیاری دارد و ما براحتی می‌توانیم این زیبایی‌ها را به خانه خودمان بیاوریم . شاخه‌ها و برگ‌های پاییزی نقطه شروع بسیار خوبی برای کاردستی‌های کودکان است. ساختن کاردستی با برگ‌ها و شاخه‌های خشک نه تنها هیچ خطری برای کودکان ندارد بلکه هیچ هزینه ای هم ندارد.

جزئيات

فکر می کنید لازم است رفتار فرزندتان را تغییر دهید؟!

رفتار طبیعی برای کودکان چه رفتاری است؟

رفتار طبیعی کودکان به سن، شخصیت و میزان رشد جسمی و احساسی او بستگی دارد. رفتار کودک اگر با انتظارات خانواده همخوانی نداشته باشد یا از هم گسیخته باشد، توام با مشکل است. رفتار طبیعی یا “خوب” معمولاً با این تعیین می شود که آیا رفتار از نظر اجتماعی، فرهنگی و رشدی مناسب است یا خیر. اینکه بدانید در چه سنی چه توقعی از فرزندتان داشته باشید به شما کمک می کند بفهمید رفتار کودکتان طبیعی است یا خیر.

جزئيات

مهارت های اجتماعی را به فرزند 4 تا 5 ساله ام یاد می دهم

رشد اجتماعی به معنی توانایی ساختن ارتباطات هماهنگ و مثبت با دیگران است یعنی  انتقال هیجان ها به شکل قابل قبول اجتماعی، در نظر گرفتن نقطه نظرات دیگران قبل از عمل و حل مشکلات و همکاری و مشارکت در زندگی اجتماعی. مهارت های یاد شده از بدو تولد وجود ندارند اما یادگیری آنها خیلی زود از طریق تماس با افرادی که کودکان را احاطه کرده اند شروع می شود.

جزئيات

اسباب بازی مناسب سن کودکان (2)

الی 5 سالگی

کودک در 5 سالگی از کارهای پر تحرک لذت می برد و فعال است و بازی های پر سروصدا را دوست دارد. مهارت های عضلانی بزرگ و کوچک کودک افزایش یافته و می تواند توازن بدن را به خوبی حفظ کند. فرصت هایی فراهم آورید که کودک بر روی یک خط پیچ دار قدم بزند یا بر روی یک تیر تعادل خودش را حفظ کند.

جزئيات

کدام فعالیت ورزشی را برای فرزندم انتخاب کنم؟

انجام فعالیت ورزشی به جای ساعت ها چشم دوختن به تلویزیون و وسایل الکترونیکی، عادت فعال بودن را به ارمغان می آورد. اما اهمیت ورزش کردن کودکان برای قهرمان شدن نیست بلکه پی بردن به لذت ورزش کردن است.

جزئيات