روش های مؤثر برای حرف شنوی کودکان

گاهی کودکان در مقابل درخواست های والدین به شدت مقاومت می کنند. خارج از دلیل موجه یا غیر موجه آن، رفتار والدین می تواند آن ها را از حالت مقاومت خارج کند و در آن ها تمایل پاسخ مثبت به درخواست والدین را ایجاد کند.

جزئيات

تکنیک هایی برای کمک به بیان هیجانات و احساسات فرزندمان

این اتفاق برایتان آشنا نیست؟

تصور کنید با فرزندتان مشغول بازی هستید. او بازی با پازل را انتخاب، و شروع به قرار دادن قطعات پازل در جای مناسب کرده است. بعد از چند دقیقه جاگذاری قطعات برای کودک سخت تر می شود و کودک با چرخاندن قطعه به جهات مختلف، تلاش می کند محل مناسب آن را پیدا کند. شما از فرزند خود می پرسید” کمی کمک می خوای ؟” اما کودک کمک شما را پس می زند و با صدای هیجانزده می گوید:” نــــــــه! بذار خودم پیدا کنم” و به تلاش ادامه می دهد اما موفق نمی شود، شروع به داد و فریاد می کند قطعه پازل را که در دست دارد به طرفی و بقیه قطعات را به سوی شما پرت می کند

جزئيات

14 روش برای تربیت کودکانی شاد و با اعتماد به نفس

آیا به خاطر می آورید لحظات شاد دوران کودکیتان چه زمان هایی بوده است؟

آیا به خاطر می آورید وقتی از طرف والدین تان، تحسین، تایید، تشویق و تمجید می شدید چه احساسی داشتید؟

آیا احساسی که  وقتی در مدرسه جواب سوالی را می دادید و همشاگردی هایتان آن را نمی دانستند را به یاد دارید؟

جزئيات

اهمیت تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان یکی از موضوعاتی است که غالبا توسط والدین مورد غفلت قرار می‌‌گیرد و در موارد بسیاری مشاهده شده که رفتار غلط والدین در این زمینه، لطمه های جبران‌ناپذیری را بر روح و ذهن کودکان باقی گذاشته به‌ گونه‌ای که آثار آن در سنین بزرگسالی هم وجود داشته است.  والدین باید نسبت به تربیت جنسی کودکان توجه ویژه‌ای داشته باشند و راهکارهای مناسب را در این مسیر به‌ کار گیرند.

جزئيات