تلفن فرفرک

ساختنی ها و لگو

انواع اسباب بازی لگو و بلوک های ساختنی برای کودکان
نوع نمایش :
مقایسه
پیشنهاد ویژه
لگو جنگ ستارگان Wan Kenobi -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو جنگ ستارگان Wan Kenobi

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو Wan Kenobi کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
83 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 7 سال به بالا
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
172000
110000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو جنگ ستارگان Luke Skywalker -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو جنگ ستارگان Luke Skywalker

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو Luke Skywalker کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
83 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 7 سال به بالا
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
110000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو جنگ ستارگان Jango Fett -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو جنگ ستارگان Jango Fett

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو Rey's Speeder کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
85 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 7 سال به بالا
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
110000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو جنگ ستارگان Rey' s Speeder -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو جنگ ستارگان Rey' s Speeder

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو Rey's Speeder کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
193 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 7 سال به بالا
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
120000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو جنگ ستارگان Clone Commander Cody -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو جنگ ستارگان Clone Commander Cody

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو Clone Commander Cody کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
82 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 7 سال به بالا
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
120000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو جنگ ستارگان Senate Commando Troopers -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو جنگ ستارگان Senate Commando Troopers

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو Geonosis Troopers کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
106 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 6 تا 12ساله
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
180000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو جنگ ستارگان Geonosis Troopers -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو جنگ ستارگان Geonosis Troopers

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو Geonosis Troopers کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
105 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 6 تا 12ساله
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
180000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو بسته هدیه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو بسته هدیه

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو جعبه شادی کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
30 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 1.5 تا 5 ساله
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
100000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو جعبه شادی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو جعبه شادی

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو جعبه شادی کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
65 قطعه لگو
1 مینی فیگور
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 2 تا 5 ساله
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
250000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو آمبولانس -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو آمبولانس

خرید ایترنتی اسباب بازی لگو دوپلو آمبولانس کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
14 قطعه لگو
1 مینی فیگور
ساخته شده از ABS
مناسب کودکان 2 تا 5 ساله
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
75000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
لگو دوپلو DELUXE BOX OF FUN - 10580 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو DELUXE BOX OF FUN - 10580

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو BOX OF FUN کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
95 قطعه لگو
2 مینی فیگور
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
300000
250000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو اولین قطار من -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو اولین قطار من

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو خانه سازی کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
52 قطعه لگو
2 مینی فیگور
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
300000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو خانه سازی  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو خانه سازی

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو خانه سازی کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
80 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
100000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو اتوبوس مدرسه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو اتوبوس مدرسه

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو اتوبوس مدرسه کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
26 قطعه لگو بزرگ
3 عدد مینی فیگور
ساخت ریل بیضی شکل برای حرکت قطار
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
110000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو PLAY HOUSE -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو PLAY HOUSE

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو PLAY HOUSE کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
83 قطعه لگو بزرگ
3 عدد مینی فیگور
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
420000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو دوپلو Deluxe Train Set -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو دوپلو Deluxe Train Set

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو دوپلو Deluxe Train Set کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
134 قطعه لگو بزرگ
3 عدد مینی فیگور
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
825000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو پرنسس(JUNIORS) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو پرنسس(JUNIORS)

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو پرنسس (Juniors ) کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
150 قطعه
به همراه 1 مینی فیگور
مناسب گروه سنی 4 الی 7 سال
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
110000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
لگو ماشین های رالی (JUNIORS) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو ماشین های رالی (JUNIORS)

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو ماشین های رالی (JUNIORS) کودک
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
350 قطعه
مناسب گروه سنی 4 الی 7 سال
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
180000
290000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
لگو 45 قطعه  دوستان -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

لگو 45 قطعه دوستان

خرید اینترنتی اسباب بازی لگو 45 قطعه دوستان
مهارت های دست و تفکر
هماهنگی میان چشم و دست
45 قطعه لگو
ساخته شده از ABS
رنگ ثابت و قابل شست و شو
تحت لیسانس کمپانی لگو دانمارک
45000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماشین تبدیل شونده کلیک -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

ماشین تبدیل شونده کلیک

خریداینترنتی اسباب بازی ماشین تبدیل شونده کلیک
برانگیختن حواس پنج گانه
تقویت قوه تفکر
قیمت مناسب
اولین اسباب بازی ایرانی دارای واقعیت افزوده AR
کشور مبدا برند ایران
15000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هلیکوپتر تبدیل شونده کلیک -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هلیکوپتر تبدیل شونده کلیک

خریداینترنتی اسباب بازی هلیکوپتر تبدیل شونده کلیک
برانگیختن حواس پنج گانه
تقویت قوه تفکر
قیمت مناسب
اولین اسباب بازی ایرانی دارای واقعیت افزوده AR
ساخت ایران
25000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قالب شنی هپه مدل امفی تئاتر یونان - hape
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قالب شنی هپه مدل امفی تئاتر یونان

hape

خرید اینترنتی قالب شن مدل آمفی تئاتر
افزایش مهارت های دست
از سری اسباب بازی های هپه
کشور صاحب برند آلمان
43000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
خانه های ساختنی فانتزی - hape
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

خانه های ساختنی فانتزی

hape

خرید اینترنتی اسباب بازی خانه های ساختنی فانتزی کودک
برانگیختن حواس پنجگانه
تقویت خلاقیت
آشنایی با رنگ ها
تحت لیسانس آلمان
378000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
بازی مگنت - چوبی ساخت جرثقیل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - چوبی ساخت جرثقیل

سازه های آهنربایی (مگنت) ساخت جرثقیل

پرورش مهارت دست

پرورش خلاقیت

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی

دارای کیف چوبی

مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب

آشنایی مقدماتی با هندسه و فیزیک

بازی ه
790000
690000
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...