تلفن فرفرک

ساختنی ها و لگو برند Oxfrod

انواع اسباب بازی لگو و بلوک های ساختنی برای کودکان
نوع نمایش :
مقایسه
نیرو های کبرا -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

نیرو های کبرا

تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
گروه ویژه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

گروه ویژه

تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کماندوهای ویژه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کماندوهای ویژه

شامل 7 کماندو
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مجموعه پلیس شهر آکسفورد (کلانتری+ پلیس بزرگراه+ پلیس دریا) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

مجموعه پلیس شهر آکسفورد (کلانتری+ پلیس بزرگراه+ پلیس دریا)

امکان تهیه هر یک از 3 مجموعه به صورت مجزا
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کلانتری پلیس -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کلانتری پلیس

امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های پلیس دریا و پلیس بزرگراه از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای مجموعه پلیس شهر)
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پلیس دریایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پلیس دریایی

"امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های پلیس بزرگراه و کلانتری پلیس از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای مجموعه پلیس شهر)
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی"
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پلیس بزرگراه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

پلیس بزرگراه

امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های پلیس دریا و کلانتری پلیس از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای مجموعه پلیس شهر)
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کشتی جنگی امپراطور -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کشتی جنگی امپراطور

تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
خانه کره ای -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

خانه کره ای

قابیت ساخت دو مدل خانه کره ای
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کاخ مورنگ (باغ چینی) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کاخ مورنگ (باغ چینی)

"تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی"
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کشتی فضا پیما -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کشتی فضا پیما

تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
جنگ فضایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

جنگ فضایی

"قابلبیت شلیک گلوله ها
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی"
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
ماشین سفر -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

ماشین سفر

امکان ساخت دو مدل ماشین
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مجموعه شهر آکسفورد (بستنی فروش + کافه شهر + فروشگاه لباس + خانه برگر) -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

مجموعه شهر آکسفورد (بستنی فروش + کافه شهر + فروشگاه لباس + خانه برگر)

امکان تهیه هر یک از 4 مجموعه به صورت مجزا
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
خانه برگر شهر -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

خانه برگر شهر

امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های کافه شهر، فروشگاه لباس شهر و بستنی فروش از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای مجموعه شهر)
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فروشگاه لباس شهر -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

فروشگاه لباس شهر

امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های کافه شهر، بستنی فروش و خانه برگر از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای مجموعه شهر)
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
کافه شهر -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

کافه شهر

امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های بستنی فروش، فروشگاه لباس شهر و خانه برگر از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای مجموعه شهر)
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
مجموعه سربازان آهنین آکسفورد (سرباز آهنین نیروی ارتش+ سرباز آهنین نیروی دریایی+ سرباز آهنین نیروی هو -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

مجموعه سربازان آهنین آکسفورد (سرباز آهنین نیروی ارتش+ سرباز آهنین نیروی دریایی+ سرباز آهنین نیروی هو

امکان تهیه هر یک از 4 مجموعه به صورت مجزا
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بستنی فروش -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بستنی فروش

"امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های کافه شهر، فروشگاه لباس شهر و خانه برگر از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای مجموعه شهر)
تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی"
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
قصه اسباب کشی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

قصه اسباب کشی

تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
تعمیرگاه ماشین فرمول وان -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

تعمیرگاه ماشین فرمول وان

تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
فضا پیما -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

فضا پیما

تقویت مهارت های اجتماعی
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
امکان ساخت سه شکل متفاوت
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سرباز آهنین  گارد دریایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

سرباز آهنین گارد دریایی

امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های سرباز آهنین نیروی دریایی، سرباز آهنین نیروی هوایی و سرباز آهنین گارد دریایی از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای سربازان آهنین)
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سرباز آهنین نیروی هوایی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

سرباز آهنین نیروی هوایی

امکان تهیه این مجموعه با مجموعه های سرباز آهنین نیروی دریایی، سرباز آهنین نیروی هوایی و سرباز آهنین گارد دریایی از شرکت آکسفورد با تخفیف ویژه (رجوع شود به کالای سربازان آهنین)
افزایش هماهنگی چشم و دست
از سری اسباب بازیهای سمبولیک شرکت آکسفورد
تقویت منطق هندسه
قطعات استاندارد
ساخت کشور کره جنوبی
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...