تلفن فرفرک

ساختنی ها و لگو برند GEOMAG

انواع اسباب بازی لگو و بلوک های ساختنی برای کودکان
نوع نمایش :
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل Proteon Blatta - KOR
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - مدل Proteon Blatta

KOR

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
348000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل Proteon Vulkram -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - مدل Proteon Vulkram

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوئیس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
348000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل Proteon Swomp - KOR
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - مدل Proteon Swomp

KOR

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
348000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل Gbaby 092 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - مدل Gbaby 092

مدلسازی با استفاده از شکل های مختلف هندسی و حیوانات
قطعات مناسب و ایمن برای استفاده به جای دندانگیر
کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
قابلیت ارتجاعی عروسک ها
استفاده از نیکل به جای آهربا برای ایمنی بیشتر
قابل ضد عفونی کردن در ماشین ظرفشویی با دمای زیر 40 درجه
قابل استفاده در حمام
ساخت کشور سوئیس
توجه: این کالا خطر بلعیدن ندارد
138000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل Gbaby 091 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - مدل Gbaby 091

مدلسازی با استفاده از شکل های مختلف هندسی و حیوانات
قطعات مناسب و ایمن برای استفاده به جای دندانگیر
کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
قابلیت ارتجاعی عروسک ها
استفاده از نیکل به جای آهربا برای ایمنی بیشتر
قابل ضد عفونی کردن در ماشین ظرفشویی با دمای زیر 40 درجه
قابل استفاده در حمام
ساخت کشور سوئیس
توجه: این کالا خطر بلعیدن ندارد
115000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل Proteon Taurex -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - مدل Proteon Taurex

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
258000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی -مدل5-99 - KOR
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی -مدل5-99

KOR

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب امکان انتخاب رنگ آشنایی ابتدایی با فیزیک و هندسه بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 3 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
228000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 120 قطعه Color  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 120 قطعه Color

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی آشنایی مقدماتی با هندسه و فیزیک بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوییس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
372000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 64 قطعه Color  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 64 قطعه Color

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی آشنایی مقدماتی با هندسه و فیزیک بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوییس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
198000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل  86 قطعه Mechanics -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 86 قطعه Mechanics

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی
امکان ساخت مدل های متوردار و چرخشی
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوییس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
225000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل E-Motion -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل E-Motion

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوییس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
89000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی -  Glow -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - Glow

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
بازی همراه با مگنت تراپی
امکان ساخت حداقل 5 مدل
ساخت کشور سوئیس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
128000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - Tazoo Jelo -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - Tazoo Jelo

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب قابلیت ساخت حداقل سه مدل بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
258000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - Tazoo Toco - KOR
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - Tazoo Toco

KOR

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب قابلیت ساخت حداقل سه پرنده بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
288000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - Tazoo Beto -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - Tazoo Beto

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب قابلیت ساخت حداقل سه ماهی بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
258000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل tazoo paco -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

سازه های مگنتی - مدل tazoo paco

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب بازی همراه با مگنت تراپی ساخت کشور سوئیس توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال اصلا مناسب نیست و خطر بلعیده شدن قطعات وجود دارد.
258000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 30 قطعه Glitter  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 30 قطعه Glitter

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب
دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوییس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
96000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 68 قطعه Glitter -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 68 قطعه Glitter

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب
دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوییس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 3 سال مناسب نیست
168000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 22 قطعه Glitter  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 22 قطعه Glitter

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب
دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوییس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
66000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 66 قطعه Pink  -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 66 قطعه Pink

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوییس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
168000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 22 قطعه Pink -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 22 قطعه Pink

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی
بازی همراه با مگنت تراپی
ساخت کشور سوییس
توجه: این کالا برای کودکان زیر 2 سال مناسب نیست
66000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل 68 قطعه Panels -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 68 قطعه Panels

هزار سازه های مگنتی - مدل 68 قطعه Panels مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش خلاقیت و کنجکاوی کودک با استفاده از مدل های جذاب دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی بازی همراه با مگنت تراپی ساخت
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
هزار سازه های مگنتی - مدل  146 قطعه Mechanics -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

هزار سازه های مگنتی - مدل 146 قطعه Mechanics

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب دارای نمونه‌ها و مدل‌های گوناگون در پشت بسته‌بندی جهت مدلسازی امکان ساخت مدل های متوردار و چرخشی بازی همراه با مگنت تراپی ساخت
ناموجود
اطلاعات بيشتر
مقایسه
سازه های مگنتی - مدل Gbaby 087 -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

سازه های مگنتی - مدل Gbaby 087

مدلسازی با استفاده از شکل های مختلف هندسی و حیوانات
قطعات مناسب و ایمن برای استفاده به جای دندانگیر
کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
قابلیت ارتجاعی عروسک ها
استفاده از نیکل به جای آهربا برای ایمنی بیشتر
قابل ضد عفونی کردن در ماشین ظرفشویی با دمای زیر 40 درجه
قابل استفاده در حمام
ساخت کشور سوئیس
توجه: این کالا خطر بلعیدن ندارد
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...