تماس با ما

ساختنی ها و لگو برند بازی با مغناطیس

انواع اسباب بازی لگو و بلوک های ساختنی برای کودکان
نوع نمایش :
11 کالا
مقایسه
بازی مگنت - چوبی ساخت جرثقیل -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - چوبی ساخت جرثقیل

سازه های آهنربایی (مگنت) ساخت جرثقیل کودک
پرورش مهارت دست
پرورش خلاقیت
مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
دارای کیف چوبی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
آشنایی مقدماتی با هندسه و فیزیک
790000
990000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 514 قطعه چوبی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 514 قطعه چوبی

خرید اینترنتی سازه های آهنربایی (مگنت)- 514 قطعه کودک
افزایش مهارت دست
پرورش خلاقیت
مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
آشنایی مقدماتی با هندسه و فیزیک
دارای جعبه چوبی
توجه: این اسباب بازی به دلیل داشتن قطعات ریز برای کودکان زیر سه سال خطرناک است
840000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 68 قطعه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 68 قطعه

خرید اینترنتی سازه های آهنربایی (مگنت)- 68 قطعه کودک

افزایش مهارت دست

پرورش خلاقیت

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی

مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب

آشنایی مقدمات
121000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 94 قطعه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 94 قطعه

خرید اینترنتی اسباب بازی بازی مگنت - 94 قطعه کودک

پرورش مهارت دست

پرورش خلاقیت

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی

مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب

آشنایی مقدماتی با
105000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 124 قطعه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 124 قطعه

خرید اینترنتی سازه های آهنربایی (مگنت)- 124 قطعه کودک

افزایش مهارت دست

پرورش خلاقیت

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی

مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب

آشنایی مقدما
169000
199000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
پیشنهاد ویژه
بازی مگنت - 248 قطعه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 248 قطعه

خرید اینترنتی اسباب بازی بازی مگنت - 248 قطعه کودک

سازه های آهنربایی (مگنت) کودکان

پرورش مهارت دست

پرورش خلاقیت

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی

مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده ا
289000
359000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 1710 قطعه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 1710 قطعه

خرید اینترنتی سازه های آهنربایی (مگنت)- 1710 قطعه کودک
افزایش مهارت دست
پرورش خلاقیت
مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
آشنایی مقدماتی با هندسه و فیزیک
دارای جعبه چوبی
توجه: این اسباب بازی به دلیل داشتن قطعات ریز برای کودکان زیر سه سال خطرناک است
1890000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 34 قطعه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 34 قطعه

خرید اینترنتی سازه های آهنربایی (مگنت)- 34 قطعه کودک

افزایش مهارت دست

پرورش خلاقیت

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی

مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب

آشنایی مقدمات
68000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 120 قطعه چوبی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 120 قطعه چوبی

خرید اینترنتی اسباب بازی بازی مگنت - 120 قطعه چوبی کودک

پرورش مهارت دست

پرورش خلاقیت

مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی

دارای کیف چوبی

مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذ
315000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 102 قطعه -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

بازی مگنت - 102 قطعه

خرید اینترنتی اسباب بازی بازی مگنت - 102 قطعه کودک
پرورش مهارت دست
پرورش خلاقیت
مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی
مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب
آشنایی مقدماتی با
116000
اطلاعات بيشتر
مقایسه
بازی مگنت - 88 قطعه چوبی -
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
ناموجود

بازی مگنت - 88 قطعه چوبی

سازه های آهنربایی (مگنت) کودکان پرورش مهارت دست پرورش خلاقیت دارای جعبه چوبی مدلسازی با استفاده از میله‌ها و گوی‌های فلزی و مغناطیسی مناسب برای پرورش تخیل و برانگیختن حس کنجکاوی با استفاده از مدل های جذاب آشنایی مقدماتی با هندسه و فیزیک بازی همراه با مگنت
ناموجود
اطلاعات بيشتر

در حال بازیابی ...